Jag är grafiker, arbetar med djuptryck från etsade kopparplåtar. Det är en lång procedur innan den färdiga bilden blir synlig i trycket. Man får ha tålamod, vara envis och gilla utmaningar om man har grafiken som uttrycksmedel. Kanske är grafikern av en särskild sort som tvingas arbeta långsamt, spegelvänt och indirekt, inte särskilt spontant kan det tyckas men det är fel. Tekniken spelar ofta spratt och bjuder på oväntade resultat som ibland driver den ursprungliga bildidén i en helt annan riktning än som var avsett från början. Att lyfta det fuktiga tryckpappret från plåten i det första provtrycket är alltid lika spännande. Sällan är en bild klar i det stadiet. Det krävs åtskilliga arbetstimmar för att uppnå ett resultat som jag kan vara nöjd med.